main.jpg
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
MANAGEMENT 2023

Siedlce, 25 września 2023 r.

 Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wschodnia Izba Gospodarcza zapraszają na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową MANAGEMENT 2023 Innowacje w organizacji w warunkach kryzysów i niepewności, która odbędzie się dnia 25 WRZEŚNIA 2023 r.

 

CELE KONFERENCJI:

 • dyskusja nad aktualnymi problemami zarządzania organizacjami 
 • usystematyzowanie wiedzy o funkcjonowaniu organizacji w turbulentnym otoczeniu
 • wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych
 • organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków zarządzania

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Innowacje w organizacjach
 2. Aktualne problemy zarządzania
 3. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu organizacją
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Zarządzanie łańcuchami dostaw w globalnym zmiennym otoczeniu
 6. Cyfryzacja gospodarki 
 7. Synergia nauki i biznesu

HARMONOGRAM:

 • 15.08.2023 - termin przesyłania zgłoszeń oraz abstraktów
 • 31.08.2023 - termin przesyłania tekstów do publikacji.
 • 05.09.2023 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

PUBLIKACJE:

 • Wybrane artykuły opublikowane zostaną w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie,  (Teksty nadesłane w języku angielskim ) 40 pkt według punktacji MNiSW
 • W monografii wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wydawnictwo znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Teksty nadesłane w języku polskim ).

Zakwalifikowanie publikacji będzie uzależnione od decyzji recenzentów. Wymogi edytorskie, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.management.uph.edu.pl

 

MIEJSCE KONFERENCJI – Budynek Wydziału Nauk Społecznych UPH, 08-110 Siedlce, ul. Żytnia 39.

 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI:

 • udział w konferencji w formie stacjonarnej z publikacją - 350 PLN (75 EUR)
 • udział w konferencji w formie stacjonarnej bez publikacji - 150 PLN (30 EUR)
 • udział w konferencji w formie zdalnej z publikacją - 250 PLN (50 EUR)
 • udział w konferencji w formie zdalnej bez publikacji 0 PLN

 

WPŁATĘ PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH:

Bank Pekao S.A. I/O Siedlce 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 z dopiskiem konferencja  MANAGEMENT 2023 

 

Wpłat w walucie EUR należy dokonywać na rachunek  84 1240 2685 1978 0010 1464 3201, 

nazwa i adres banku:  Bank Pekao S.A. I O. w Siedlcach, ul. Wojskowa 24, 08-110 Siedlce, kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.

 

KOSZT PEŁNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI OBEJMUJE:

 • wyżywienie,
 • publikację,

>>>Treść obowiązku informacyjnego <<<