main.jpg
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
MANAGEMENT 2023

Siedlce, 25 września 2023 r.

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

Prof. Roman Batko,Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. Costas Christodoulides Alexander College Cyprus

Prof. Beata Domańska- Szaruga - WAT Warszawa

Prof. Jarosłw Kardas UPH Siedlce

Prof. Andrzej Kozina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Artur Kożuch - WAT Warszawa

Prof. Krzysztof Krukowski UWM w Olsztynie

Prof. Svitlana Levytska National University of Water and Environmental Engineering, Ukraina

Prof. Anna Marciniuk-Kluska UPH Siedlce

Prof. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Grzegorz Pietrek UPH Siedlce

prof. Florina Pinzaru Faculty of Management  National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA)Bucharest, Romania

Prof. Wojciech Pizło SGGW Warszawa

Prof. Żanna Pleskacz  UPH Siedlce

Prof. Marian Podstawka SGGW Warszawa

Associate Professor Khrystyna Prytula, National Academy of Sciences of Ukraine”, Lviv, Ukraine

 Associate Professor, Shota Shaburishvili,  Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia

Porf. Berke Szilárd Institute of Marketing and Business Sciences,  Węgry

 prof. Tornike Khoshtaria Faculty of Health Care Economics and Management,  University Geomedi

Prof. Marzena Wójcik -Augustyniak UPH Siedlce

Prof. Piotr Wróbel, Uniwersytet Gdański, 

Prof. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej

Prof. Jan Żukowskis, Vytautas Magnus University, Litwa

Prof.  Alexandra Zbuchea Faculty of Management National University of Political Studies and Public Administration - SNSPA Bucharest, Romania

Dr Agnieszka Knap - Stefaniuk, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr inż. Tomasz Stefaniuk 

Dr Monika Wakuła